Loading...
تلفن تماس: 01133111324
ورود / ثبت نام
خوش آمدید مهمان!
0
سبد خالی است

فرش اتاق کودک

بازدید: 2907
مرتب سازی براساس تعداد نمایش وضعیت
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح خرس تدی آبی کد 90115010
  فرش اتاق کودک saint clair طرح خرس تدی آبی کد 90115010
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح بیتل کد 90115036
  فرش اتاق کودک saint clair طرح بیتل کد 90115036
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح ستاره آبی کد 90115020
  فرش اتاق کودک saint clair طرح ستاره آبی کد 90115020
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح فیل صورتی کد 90115004
  فرش اتاق کودک saint clair طرح فیل صورتی کد 90115004
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح خرس تدی صورتی کد 90115008
  فرش اتاق کودک saint clair طرح خرس تدی صورتی کد 90115008
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح خرگوش آبی کد 90115034
  فرش اتاق کودک saint clair طرح خرگوش آبی کد 90115034
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح خرگوش صورتی کد 90115033
  فرش اتاق کودک saint clair طرح خرگوش صورتی کد 90115033
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح راکر اسبی صورتی کد 90115038
  فرش اتاق کودک saint clair طرح راکر اسبی صورتی کد 90115038
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح فیل آبی کد 90115006
  فرش اتاق کودک saint clair طرح فیل آبی کد 90115006
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح چهارخانه ( چهل تکه ) صورتی کد 90115028
  فرش اتاق کودک saint clair طرح چهارخانه ( چهل تکه ) صورتی کد 90115028
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح کاروسل کد 90115016
  فرش اتاق کودک saint clair طرح کاروسل کد 90115016
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح کالسکه کد 90115024
  فرش اتاق کودک saint clair طرح کالسکه کد 90115024
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح ستاره های درخشان صورتی کد 90115012
  فرش اتاق کودک saint clair طرح ستاره های درخشان صورتی کد 90115012
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح چارم کد 90216003
  فرش اتاق کودک saint clair طرح چارم کد 90216003
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح چهارخانه ( چهل تکه ) آبی کد 90115030
  فرش اتاق کودک saint clair طرح چهارخانه ( چهل تکه ) آبی کد 90115030
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح قلب کد 90115022
  فرش اتاق کودک saint clair طرح قلب کد 90115022
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح بالون کد 90115002
  فرش اتاق کودک saint clair طرح بالون کد 90115002
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح ستاره صورتی کد 90216001
  فرش اتاق کودک saint clair طرح ستاره صورتی کد 90216001
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح ستاره های درخشان آبی کد 90115014
  فرش اتاق کودک saint clair طرح ستاره های درخشان آبی کد 90115014
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک saint clair طرح هندسی کد 90115000
  فرش اتاق کودک saint clair طرح هندسی کد 90115000
  saint clair-عرض فرش : 1 متر و 15 سانتیمتر ( 115 سانتیمتر ) طول فرش : 1 متر 75 سانتیمتر ( 175 سانتیمتر ) ارتفاع خواب نخ : 2 سانتیمتر شستشو با آب سرد و یا آب گرم ( شستشو با آب داغ به فرش آسیب می رساند ) پس از شستشو در سایه خشک شود
  865,000تومان
  افزودن به سبد
 • فرش اتاق کودک طرح kidboo cute bear
  فرش اتاق کودک طرح kidboo cute bear
  فرش به عنوان پوشش متحرک نقش بسیار مهمی در بهداشت و خلاقیت بصری کودک دارد.کودکان ایرانی از همان زمانی که به دنیای بازی گام می نهند فرش را به عنوان یکی از بنیادی ترین اسباب بازی های خود به حساب می آورند.فرش یک وسیله کاملا ایمن در مقابل ضربه به کودک است.
  695,000تومان
  توضیحات بیشتر
 • فرش اتاق کودک مدل kidboo sweet dreams
  فرش اتاق کودک مدل kidboo sweet dreams
  فرش به عنوان پوشش متحرک نقش بسیار مهمی در بهداشت و خلاقیت بصری کودک دارد.کودکان ایرانی از همان زمانی که به دنیای بازی گام می نهند فرش را به عنوان یکی از بنیادی ترین اسباب بازی های خود به حساب می آورند.فرش یک وسیله کاملا ایمن در مقابل ضربه به کودک است.
  توضیحات بیشتر
 • فرش اتاق كودك كيدبو طرح royal vanilla
  فرش اتاق كودك كيدبو طرح royal vanilla
  فرش به عنوان پوشش متحرک نقش بسیار مهمی در بهداشت و خلاقیت بصری کودک دارد.کودکان ایرانی از همان زمانی که به دنیای بازی گام می نهند فرش را به عنوان یکی از بنیادی ترین اسباب بازی های خود به حساب می آورند.فرش یک وسیله کاملا ایمن در مقابل ضربه به کودک است.
  توضیحات بیشتر
 • فرش اتاق کودک طرح kidboo traffic jam
  فرش اتاق کودک طرح kidboo traffic jam
  فرش به عنوان پوشش متحرک نقش بسیار مهمی در بهداشت و خلاقیت بصری کودک دارد.کودکان ایرانی از همان زمانی که به دنیای بازی گام می نهند فرش را به عنوان یکی از بنیادی ترین اسباب بازی های خود به حساب می آورند.فرش یک وسیله کاملا ایمن در مقابل ضربه به کودک است.
  توضیحات بیشتر
 • فرش اتاق کودک rabitto pink طرحkidboo
  فرش اتاق کودک rabitto pink طرحkidboo
  فرش به عنوان پوشش متحرک نقش بسیار مهمی در بهداشت و خلاقیت بصری کودک دارد.کودکان ایرانی از همان زمانی که به دنیای بازی گام می نهند فرش را به عنوان یکی از بنیادی ترین اسباب بازی های خود به حساب می آورند.فرش یک وسیله کاملا ایمن در مقابل ضربه به کودک است.
  توضیحات بیشتر
تماس با ما

تماس با واحد فروش :

(لطفا کد ساری فراموش نشود)

011-33111324

011-33117255

021-44547194

 تلگرام 09126278119

پاسخگو تا ساعت 8شب


کارخانه :

ساری - شهرک صنعتی شماره1 شهرک صنعتی

دفتر فروش :ساری -خ فرهنگ روبروی سالن تختی


ارسال رایگان به سراسر کشور برای سفارش های بالای 250.000تومان

 

     


 

 

 
آمار
 • تعداد کالا: 2583
 • بازدید امروز: 2650
 • بازدید دیروز: 7401
 • بازدید کل: 13377621